ReadyPlanet.com
dot
บริการสอนพิเศษที่บ้าน
dot
bulletผลงานที่ผ่านมา
bulletอัตราค่าเรียน
bulletหลักสูตร
bulletสอนพิเศษตามบ้าน
bulletกวดวิชาที่สถาบัน
bulletวิธีการชำระเงิน
bulletตัวอย่างทีมติวเตอร์
bulletสมัครเรียน
bulletสมัครติวเตอร์
bulletติดต่อเรา
dot
กิจกรรมของทางสถาบัน
dot
bulletiQ Plus School Campus
bulletiQ Plus Reading Contest
bulletiQ plus ติวเข้มพนักงาน
bulletiQ Plus Donation
dot
ศูนย์การแปลนานาชาติ และ ศูนย์จัดส่งล่ามภาษา
dot
bulletEnglish Version
bulletข้อมูลบริษัท และ ลูกค้าของเรา
bulletบริการแปลเอกสาร ทุกภาษา ทุกชนิด
bulletรับรองเอกสาร กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
bulletรับรองเอกสาร สถานทูต
bulletรับรองเอกสาร ทนาย ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม และ โนตารีพับลิค
bulletบริการจัดส่งล่ามภาษา
bulletบริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
bulletบริการปรึกษาวีซ่า และ กรอกฟอร์มออนไลน์
bulletบริการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ
bulletบริการยื่นขอใบขับขี่สากล
bulletขั้นตอนการใช้บริการ
bulletร่วมงานกับเรา
bulletติดต่อเรา
dot
บทความน่ารู้
dot
bulletเรียนอย่างไรให้เก่ง
bulletวิทยาศาสตร์น่ารู้
bulletGAT PAT คืออะไร
bulletเทคนิคการอ่านหนังสือ
bulletเคล็ดลับเพิ่มความจำ
bulletวิธีส่งเสริมลูกให้เรียนเก่ง
bulletธรรมะของวัยเรียน
dot
LINK เว็ปเพื่อการศึกษา
dot
bulletสสวท.
bulletสอบแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ
bulletวิชาการดอทคอม
bulletแข่งขันคณิตศาสตร์
bulletมหาวิทยาลัยรัฐบาล
bulletมหาวิทยาลัยเอกชน
bulletวิทยาลัยนานาชาติ
bulletโรงเรียนรัฐบาล
bulletโรงเรียนเอกชน
bulletโรงเรียนนานาชาติ
bulletหน้า HOME


โทร. 085-999-7383
แปลเอกสาร แปลภาษา บริการแปลเอกสาร รับแปลเอกสาร แปลงาน รับแปลภาษาอังกฤษ แปลจีน แปลญี่ปุ่น แปลฝรั่งเศส แปลเยอรมัน แปลอังกฤษ  รับแปลงาน แปลอังกฤษเป็นไทย แปลไทยเป็นอังกฤษ รับรองเอกสาร รับแปลเอกสารขอวีซ่า รับรองผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม แปลเอกสารราคาถูก แปล
แปลเอกสาร แปลภาษา บริการแปลเอกสาร รับแปลเอกสาร แปลงาน รับแปลภาษาอังกฤษ แปลจีน แปลญี่ปุ่น แปลฝรั่งเศส แปลเยอรมัน แปลอังกฤษ  รับแปลงาน แปลอังกฤษเป็นไทย แปลไทยเป็นอังกฤษ รับรองเอกสาร รับแปลเอกสารขอวีซ่า รับรองผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม แปลเอกสารราคาถูก แปล


บริการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ

 

บริการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ  และ หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม

ไอคิวพลัส เซ็นเตอร์ ให้บริการรับยื่นขอเอกสาร หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม หนังสือรับรองความประพฤติ หรือ หนังสือรับรองตำรวจ (Police Clearance Certificate) จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อประกอบการทำธุรกรรมต่างๆ เช่น การขอวีซ่า ต่อวีซ่า สมัครงาน สมัครเรียน สมรส ขอมีถิ่นที่อยู่ ขอรับบุตรบุญธรรม เป็นต้น

ไอคิวพลัส เซ็นเตอร์ จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทุกขั้นตอนให้กับลูกค้าจนได้ใบรับรองเรียบร้อย  ภายในระยะเวลาที่กำหนด สะดวก รวดเร็ว โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์สูง

ระยะเวลาดำเนินการ: ภายใน 5-7 วัน

ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร

     1.สำเนาบัตรประชาชน

     2.สำเนาทะเบียนบ้าน

     3.สำเนาหนังสือเดินทาง

     4.สำเนาทะเบียนสมรส หรือหย่า (กรณีหญิงสมรส/หย่า)

     5.ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)

     6.รูปถ่ายสี ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (สแกนสี)

     7.สำเนาหลักฐานทางทหาร สำหรับชายไทย (สด.8 ,สด.9 หรือ สด.43)

     8.แบบพิมพ์ลายนิ้วมือ   (ไอคิวพลัสดำเนินการจัดเตรียมให้ค่ะ)

    9.ใบคำร้องขอหนังสือรับรอง (ไอคิวพลัสดำเนินการจัดเตรียมให้ค่ะ)

    10.ใบสิ้นสุดคดี (สำหรับผู้มีคดีความ)

    11.ใบผลคำพิพากษา (สำหรับผู้มีคดีความ)

    12.หนังสือมอบอำนาจ